F&K CONSULTING ENGINEERS

 • Jesteśmy rozwijającym się zespołem doświadczonych profesjonalistów oferujących kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Od czasu założenia firmy w 2009 roku, F&K Consulting Engineers skupiała się na wprowadzeniu nowoczesnych narzędzi inżynierskich w celu optymalizacji procesu projektowania systemów przeciwpożarowych w Polsce i na świecie.  W ciągu ostatnich lat braliśmy udział w realizacji wielu projektów i jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy z klientami i partnerami.
 • Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową zarówno od strony projektowej jak i realizacyjnej. Uzgadniamy a także dostosowujemy projekty budowlane oraz wykonawcze do aktualnych przepisów i wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Główna siedziba firmy FKCE znajduje się w Warszawie. Nasz zespół składa się z wysoce doświadczonych rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierów pożarnictwa oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego a także inżynierów technologii chemicznej oraz informatyki.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej począwszy od stworzenia koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku po uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Na późniejszym etapie prowadzenia dokumentacji zajmujemy się również uzgadnianiem ppoż. projektów wykonawczych a także powykonawczych architektury oraz urządzeń przeciwpożarowych. Przygotowujemy również inwestycje do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej.
 • Oferujemy również wykonywanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, weryfikacji dokumentacji projektowej w ramach nadzoru inwestorskiego, opracowywanie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru a także opracowujemy oceny zagrożenia wybuchem.
 • Wentylacja pożarowa

  Firma F&K Consulting Engineers specjalizuje się w wentylacji pożarowej. Przygotowujemy koncepcje systemów oddymiania a także ściśle współpracujemy przy tworzeniu:
  • Projektów wentylacji pożarowej w zamkniętych pomieszczeniach np. podziemnych parkingów zgodnie z normami projektowymi BS 7346-7, NBN S 21-208, NEN 6098
  • Projektów wentylacji pożarowej atriów oraz galerii handlowych zgodnie z brytyjskimi amerykańskimi standardami S 7346-4/5, NFPA 92, BRE 368 Ponadto wykonujemy próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu, zgodnie z australijskim standardem Hot Smoke Tests According AS 439
 • Uzgodnienia projektów z rzeczoznawcą ppoż.

  • Zajmujemy się uzgodnieniami ppoż. każdego rodzaju obiektu począwszy od tuneli metra (metro warszawskie) przez tunele samochodowe (tunel w Świnoujściu) budynków hotelowych, handlowych, usługowych oraz produkcyjno-magazynowych.
  • Uzgadniamy również projekty urządzeń takich jak instalacje fotowoltaiczne, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, awaryjnych oświetleni ewakuacyjnych, systemów gaśniczych itp.

Działamy nie tylko w Polsce: Obok znajduje się zdjęcie budynku Al Tijaria w Bahrain. Jest to obiekt przy którym współpracowaliśmy w zakresie ochrony ppoż.

WIZ FDS

 • Opracowaliśmy własny interfejs graficzny użytkownika dla programu FDS. Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce zajmującą się przeprowadzaniem symulacji CFD dla szerokiego spektrum budynków. W zeszłym roku przeprowadziliśmy ponad 2000 symulacji dla ponad 300 projektów. Od 2009 roku przeprowadziliśmy ponad 10000 symulacji dla ponad 3000 projektów na całym świecie.
 • Fire Dynamics Simulator (FDS) to oprogramowanie które rozwiązuje numerycznie postać równania Naviera-Stokesa NIST-równanie jest odpowiednie dla niskich prędkości, napędzanych termicznym przepływem z naciskiem na transport dymu i ciepła z pożaru. Autor WizFDS i współzałożyciel FKCE w zeszłym roku został zaproszony do amerykańskiego instytutu NIST w celu dalszej pracy nad rozwojem naszego interfejsu oraz nakładki smokeview. Ponadto działanie programu było prezentowane na konferencji SFPE, która odbyła się w Phoenix w Arizonie.

FOTOWOLTAIKA

 • Tworzymy system do uzgodnień ppoż. projektów instalacji fotowoltaicznych. Wsłuchujemy się w rynek. Wiemy, że bywają problemy z uzgodnieniami projektów instalacji fotowoltaicznych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele od braku dostępności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po słabą znajomość zagadnień związanych z instalacjami PV, aż po wysokie koszty uzgodnień projektów. Zmieniamy to!
 • Od 14 września 2020 roku oficjalnie rusza platforma do uzgodnień ppoż. projektów w sposób ONLINE. Jest to ewenement na skalę kraju, pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Główną uwagę poświęcimy instalacjom fotowoltaicznym. Producenci, projektanci czy wykonawcy, którzy zdecydują się na korzystanie z naszych usług dostaną pełny wsad opisu tzw. warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji PV opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto będą mogli liczyć na szybką weryfikację projektu i jego szybkiego uzgodnienia po akceptacji.

IT’S A FIRE

 • Firma F&K Consulting Engineers tworzy pierwszy w Polsce w pełni merytoryczny video blog o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzącym kanał jest Damian Kubera rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, CEO firmy F&K. W cyklicznych materiałach dzielimy się wiedzą o ochronie przeciwpożarowej, wyjaśniamy przepisy zawarte w Warunkach Technicznych oraz innych rozporządzeniach ppoż. a także odpowiadamy na pytania widzów.
 • Kanał it’s a fire! jest startupem. Pomimo krótkiej działalności poruszyliśmy już tematy związane z użytkowaniem obiektów niezgodnie z założeniami projektu budowlanego, wyjaśniliśmy znaczenie przepisu dotyczącego poziomej drogi ewakuacyjnej, poruszaliśmy zagadnienia związane z tunelami, wentylacją pożarową, uzgadnianiem projektów budowlanych itp. Ponadto zrelacjonowaliśmy konferencję SFPE w USA a także umieściliśmy materiały związane z wizją lokalną budynków w zakresie problematyki ppoż.