Wymogi techniczne fotowoltaiki

Zajmujemy się tworzeniem systemu do uzgodnień przeciwpożarowych instalacji PV. To, co robimy, to wsłuchiwanie się w rynek. W wyniku tego mamy świadomość, że bywają różne problemy z uzgodnieniami projektów instalacji PV. Wynika to z wielu przyczyn: od braku dostępności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przez nikłą znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką, po wysokie koszty uzgodnień tychże planów. Znając wymogi techniczne fotowoltaiki oraz wytyczne projektowe, jest o wiele prościej uniknąć ryzyka związanego ze stratami finansowymi, wynikającymi z niewłaściwej eksploatacji paneli słonecznych. 

 

Wymogi techniczne paneli słonecznych są między innymi następujące: 

 

- sprawność: nie powinna być mniejsza niż 16%; 

 

- typ ogniw: optymalne są krzemowe; 

 

- moc maksymalna modułu w warunkach STC: nie powinna być mniejsza niż 275 Wp;

 

- wytrzymałość mechaniczna: nie powinna być mniejsza niż 5 400 Pa;

 

- spadek mocy modułów po pierwszym roku pracy: nie większy niż 3%.  

Projekt fotowoltaiki powinien zawierać:

1. Rzut z rozmieszczeniem paneli PV

2. Przebieg tras kablowych DC/AC

3. Miejsce montazu falownika. 

4. Opis zawierający następujące informacje:

a) Charakterystykę zagrożenia pożarowego instalacji PV,

b) Informację o kategori ZL obiektu w którym projektowana jest instalacja PV,

c) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - dla instalacji off-grid w przypadku występowania magazynów energii w pomieszczeniach technicznych,

d) Ocena zagrożenia wybuchem (należy ustalić czy takie zagrożenie w budynku występuje, jeżeli tak, palene projektować poza strefami zagrożenia wybuchem i pomieszczeniami zagrożonych wybuchem,

e) Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych w kontekście montażu paneli np. w obrębie pasów 2m EI 60 oddzielających strefy pożarowe lub w obrębie pasów międzykondygnacyjnych,

f) Podział obiektu na strefy pożarowe z ustaleniem czy instalacja PV nie wpływa negatywnie na wydzielone strefy pożarowe,

g) Informacje o warunkach ewakuacji - w konteście występowania w obrębie dróg ewakuacyjnych kabli AC/DC,

h) Informacje o sposobie zabezpieczenia ppoż. instalacji PV,

i) Informacja o wyposażeniu budynku w gaśnice,

j) Informacje o urządzeniach oddymiających budynek w kontekście możliwości montażu w ich pobliżu paneli fotowoltaicznych,

k) Wytyczne dotyczące przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

l) Wpływ instalacji PV na scenariusz pożarowy budynku,

ł) Określenie przygotowania budynku do prowadzenia działań ratowniczo-gaścznicych.